JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ NA NARTACH

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Ropa dotację w wysokości 11200,00 zł na realizację projektu „Jeżdżę z głową” w roku 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 22400,00 zł. Realizacja projektu polega na organizacji pozalekcyjnych zajęć nauki jazdy na nartach, w których wezmą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Ropa. W ramach zajęć uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania na stokach. Nauka jazdy zostanie zrealizowana przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy szkolenia na czas zajęć zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt narciarski, a opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele wychowania fizycznego.