Przedsiębiorco ! Zmiana formy opodatkowania.

Od 1 stycznia 2019 r. zasady się zmieniły i jest więcej czasu na wybór formy opodatkowania. Chodzi o podatników zarówno kontynuujących działalność, jak i rozpoczynających biznes. Co ważne, nowe daty nie dotyczą kartowiczów - ich dalej obowiązuje termin do 20 stycznia (w tym roku był to 21 stycznia).

Obecnie osoby, które chcą wybrać opodatkowanie dochodów liniowym PIT lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostałby odnotowany dopiero w grudniu).

Jeśli więc ktoś osiągnął pierwszy przychód w styczniu, ma czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania. Jeśli podatnik kontynuuje działalność z zeszłego roku, również może dokonać zmian do 20 lutego.

Ale już w przypadku osiągnięcia pierwszego dochodu w grudniu oświadczenie składa się do 31 grudnia .

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest możliwa jedynie w przypadku, gdy podatnik zlikwiduje dotychczasową działalność i założy nową.