Wyjazd do kina dla seniorów

Grupa seniorów z Łosia i Klimkówki, spotykająca się w ramach warsztatów z zakresu obsługi tabletów, w ramach programu Małopolski e-Senior jest pomysłodawcą inicjatywy skierowanej do seniorów z terenu gminy Ropa. Inicjatywa polega na organizacji wyjazdu do KINA KOLORY w Gorlicach, który odbędzie się w dniu 6 lutego br. (środa), na seans: MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3

Zbiórka o 10.30 na parkingu przy Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ropie, wyjazd o godzinie 10.35.

Organizatorem wycieczki jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, który finansuje przejazd. Seniorzy opłacają tylko bilet, w wysokości 12zł.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych osób istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego wyjazdu. W przypadku braku chętnych osób, zastrzega się możliwość rezygnacji z organizacji wycieczki.

Zachęcamy seniorów do zgłaszania się na wycieczkę. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w GOK lub pod numerem telefonu: 18 35 30 611.

Grupa inicjatywna seniorów z Łosia i Klimkówki samodzielnie przygotowała film - Zaproszenie z udziałem grupy inicjatywnej, który jest dostępny po kliknięciu w link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=zv2DfhkcWB4