XXI Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych.

Prezentujemy fotografie z XXI Konkursu Palm Wielkanocnych, zaprezentowane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Rope