"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

Pełna treść dokumentów w załączeniu.