VIII SESJA RADY GMINY ROPA.

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 MAJA
2019 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY
W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.; „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Ziemi Gorlickiej” /druk nr 32/.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/253/18 Rady Gminy Ropa z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 33/.
  6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2018 rok.
  7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie sesji.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszam do udziału w sesji.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk