Rekrutacja do świetlicy opiekuńczej

Fundacja „Szlachetne Zdrowie” z siedzibą w Ropie, działając w partnerstwie z Gminą Ropa, prowadzi zapisy dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat do świetlicy opiekuńczej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny  w biurze świetlicy. Zapisy prowadzone są od 13.01.2020r. do  24.01.2020r. w godzinach 9.00 do 16.00. Tel. kontaktowy: 514428831