Szkolenia komputerowe

W dniu 7 lutego 2020 r. Wójt Gminy Ropa wręczył certyfikaty ukończenia szkolenia pierwszej grupie uczestników projektu pt. „eu-ROPA - szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Ropa”. Celem zadania jest nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, przez realizację szkoleń w grupie 150 uczestników - mieszkańców gminy Ropa, w wieku powyżej 25 lat. Projekt jest realizowany przez Gminę Ropa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza. Szkolenia są realizowane w następujących tematach:

1. „Rodzic w Internecie”

2. „Mój biznes w sieci”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”

4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

6. „Rolnik w sieci”

7. „Kultura w sieci”

Zapraszamy do zgłaszania się do uczestnictwa w szkoleniach zainteresowanych mieszkańców gminy Ropa, oferta jest aktualna do końca kwietnia 2020r. lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Ropa, pok. 13. Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do placówek edukacyjnych na terenie gminy. Prezentujemy fotografie oraz relację filmową z zakończenia realizacji szkolenia pierwszej grupy uczestników.