XXV SESJA RADY GMINY ROPA

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 STYCZNIA 2021 R.
O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY GMINY ROPA.

Link do obrad:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1615/rada-gminy-ropa.htm

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXIV/174/20 /druk nr 1/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 2/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Gorlickiego /druk nr 3/.
 7. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 9. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Ropa.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Ropa

 

(-) Bogusław Łukaszyk