Aktualności

Wrzesień z policjantem w Szkole

Wrzesień z policjantem w Szkole

Policjanci, nauczyciele jak również przedstawiciele samorządów duży nacisk kładą na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2017 r. na wniosek inwestora tj. Powiatowego Zarządu Drogowego działającego przez pełnomocnika P. Krzysztofa Faron, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 0+28 - 2+426 w miejscowości Ropa"

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na „Rozwój infrastruktury produkcji ze źródeł odnawialnych” zapraszam zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października (wtorek) br. o godz. 17 – ej w świetlicy Urzędu Gminy.