Aktualności

Ostrzeżenie IMGW

Ostrzeżenie IMGW o intensywnych opadach deszczu z burzami

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA POŁĄCZONY Z ROCZNICĄ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA POŁĄCZONY Z ROCZNICĄ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Informujemy, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, jednocześnie celem upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany  zostanie akustyczny sygnał  alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528zł. netto. Wnioski należy składać od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r. We wniosku należy podać dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym jego złożenie, ustalone w oparciu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Formularz wniosku