Aktualności

Wtorki z JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że w ramach ogólnopolskiej akcji szkoleń przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców organizuje bezpłatne otwarte szkolenia dla przedsiębiorców, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r. objęci zostaną obowiązkiem stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). Szkolenia odbywać się będą przez trzy wtorki grudni

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGŁA GODZINA ROZPOCZĘCIA OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY ROPA W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R.  POSIEDZENIE ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 9. 00, NIE JAK PIERWOTNIE ZAKŁADANO O GODZINIE 13.00.

XXXI SESJA RADY GMINY ROPA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 13.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY GMINY ROPA. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmiany budżetu Gmi