Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

Informacja o terminach składania wniosków o nowe świadczenie DOBRY START 300+, świadczenia WYCHOWAWCZE 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2018/2019:

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis d

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie Uchwały numer XXXVI/263/18 Rady Gminy Ropa z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz w związku z przyjęciem przez Gminę Ropa Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 Wójt Gminy Ropa zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komitetu Rewitalizacji. W załączeniu do pobrania regulamin, w kt&o