Aktualności

Informacje dotyczące wydawania worków oraz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie.

INFORMACJA Od 1 stycznia 2020 roku worki na odpady komunalne wydawane będą w Urzędzie Gminy Ropa raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 800 do 1520. W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym worki będą wydawane w następny dzień roboczy. INFORMACJA Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbi&oacut

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA Wszystkie odpady gromadzone selektywnie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków. 1) PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: -

Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach : - Ropa I, II i Łosie – 4 maj i 5 październik - od godz. 800 - Ropa III, IV i Klimkówka –