Aktualności

Osteobus odwiedzi Ropę! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych

Osteobus odwiedzi Ropę! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych

Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 23 maja wszyscy mieszkańcy Ropy będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i uzyskać fachową poradę. Osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę cywilizacyjną, nazywaną równie

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – subregion sądecki” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu sądeckiego (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Informacja dla przedsiębiorców!

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w CEIDG Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w te