Aktualności

XVI SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LUTEGO 2020 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA RADY GMINY ROPA. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na r

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z TEMATYKI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ROPA ZAPRASZAJĄ  mieszkańców Gminy Ropa  na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich termin dyżuru : 25 lutego 2020 roku (wtorek) godz. 11:30-14:00 miejsce: Urząd Gminy Ropa (Świetlica) Ropa 733, 38-312 Ropa Zapraszamy o

KONKURS WSPIERANIE SPORTU 2020

Wójt Gminy Ropa zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Ropa w 2020r. Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym za