Aktualności

V SESJA RADY GMINY ROPA

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 LUTEGO 2019 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY GMINY ROPA. Porządek obrad V sesji: 1. Otwarcie obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na 2019 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodr

Stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów.

W roku szkolnym /akademickim 2018/2019 Samorząd Województwa Małopolskiego będzie przyznawać stypendia dla uczniów i studentów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego. Uczniowie i studenci mogą starac się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie, tym samym Samorząd Województwa Małopolskiego chce doceniać młodych ludzi, kt&oacu

I N F O R M A C J A

Gmina Ropa przygotowuje się do złożenia wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu (eternit) znajdującego się na prywatnych posesjach mieszkańców. W ramach programu przewiduje się sfinansowanie demontażu i utylizacji pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz odbiór zdemontowanych i zeskładowanych na nieruchomości płyt azbestowych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2020.