Wzory dokumentów

 

PODATKI


- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

- INFORMACJA O GRUNTACH, LASACH I NIERUCHOMOŚCIACH