Projekty unijne

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, nr RPMP.03.05.02-12-0995/17

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

Uczymy się aktywnie - wyjazdy edukacyjne do Warszawy

W marcu oraz kwietniu 2018r. w ramach projektu ‘Uczymy się aktywnie” odbyły się dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Warszawy. Wzięło w nich udział 287 uczniów z klas VI- VII Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2, oddziałów gimnazjalnych oraz opiekunowie.

Fotogaleria z realizacji projektu „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” w Gmienie Ropa

Fotogaleria z realizacji projektu „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” w Gmienie Ropa

Gmina Ropa w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Publikujemy dla Państwa zdjęcia z realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 2.

PROJEKT „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” W GMINIE ROPA

PROJEKT „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE” W GMINIE ROPA

Gmina Ropa w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie

Beneficjent Projektu – Gmina Ropa i Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt Uczymy się aktywnie - lista rankingowa

Publikujemy Lista rankingową zakwalifikowanych nauczycieli/nauczycielek do Projektu pn. „UCZYMY SIĘ AKTYWNIE”

Projekt Uczymy się aktywnie

Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.