2020

Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane UWAGA!!!!! Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami na zadane pytania oraz uwzględnienie ich w ofertach wyjaśnienia znajdują się również w pliku na dole strony

Ogłoszenie nr 512620-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

„Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.” UWAGA!!!!! PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ODPOWIDZIAMI NA PYTANIA I UWZGLĘDNIENIE ICH W SKŁADANYCH OFERTACH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWNIEŃ W GMINIE ROPA NA 2020r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym w załączniku poniżej.

Załączniki