PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2019