Informacje ogólne

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Ropa

  Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na placu obok Orlika od miesiąca listopada 2019 roku będzie nieczynny.

Informacja

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w  następujących terminach: - 17  października 2019 roku – Ropa I, II i Łosie - od godz. 800 - 18 października 2019 roku - Ropa III, IV

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5 A 30-731 Kraków Oddział w

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ropa 30.04.2019r. URZĄD GMINY 3S-312 Ropo 733 pcw. gorlic/i woj. małopolskie lel./M05S)353-4C-:4.353-40-17,353-06-30 NIP 738-10-22-461 HtuON 4S00G9056 OSO.6236.1.2019     Pani Agata Bara Wola Batorska 462 32-007 Zabierzów Bocheński Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks pos

Zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2019 r., kody oraz worki.

Informacja dla mieszkańców sołectwa: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: