Informacje ogólne

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5 A 30-731 Kraków Oddział w

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ropa 30.04.2019r. URZĄD GMINY 3S-312 Ropo 733 pcw. gorlic/i woj. małopolskie lel./M05S)353-4C-:4.353-40-17,353-06-30 NIP 738-10-22-461 HtuON 4S00G9056 OSO.6236.1.2019     Pani Agata Bara Wola Batorska 462 32-007 Zabierzów Bocheński Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks pos

Zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2019 r., kody oraz worki.

Informacja dla mieszkańców sołectwa: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: