Informacje ogólne

Zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2019 r., kody oraz worki.

Informacja dla mieszkańców sołectwa: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: