Informacje ogólne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ropa 30.04.2019r. URZĄD GMINY 3S-312 Ropo 733 pcw. gorlic/i woj. małopolskie lel./M05S)353-4C-:4.353-40-17,353-06-30 NIP 738-10-22-461 HtuON 4S00G9056 OSO.6236.1.2019     Pani Agata Bara Wola Batorska 462 32-007 Zabierzów Bocheński Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks pos

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5 A 30-731 Kraków Oddział w

Informacja

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w  następujących terminach: - 17  października 2019 roku – Ropa I, II i Łosie - od godz. 800 - 18 października 2019 roku - Ropa III, IV

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Ropa

  Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na placu obok Orlika od miesiąca listopada 2019 roku będzie nieczynny.

Informacja o zwolnieniu z części opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi dla mieszkańców posiadających kompostowniki przydomowe.

Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po złożeniu w terminie do 10 lutego bieżącego roku stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy Ropa, pok. nr 8. Formularz deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ropa.iap.pl.

aktualny wzór deklaracji.

W załączeniu do pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa.

INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2020 ROKU.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach : - Ropa I, II i Łosie – 4 maj i 5 październik - od godz. 800 - Ropa III,

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA Wszystkie odpady gromadzone selektywnie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków. 1) PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: -

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA WORKÓW ORAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI I ZUŻYTE BATERIE.

INFORMACJA Od 1 stycznia 2020 roku worki na odpady komunalne wydawane będą w Urzędzie Gminy Ropa raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 800 do 1520. W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym worki będą wydawane w następny dzień roboczy. INFORMACJA Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbi&

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROPA O TERMINIE I MIEJSCU WYDAWANIA ZAWIADOMIEŃ O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE NA 2020R ORAZ KODÓW NA WORKI.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców wsi Łosie, iż w dniach od 2 marca do 6 marca 2020r w godzinach od 1500 do 1800 sołtys P. Bolesław Pociecha będzie wydawał zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2020r oraz kody na worki. Miejsce wydawania – Łosie 208. INFORMACJA Informujemy mieszkańców wsi Ropa, iż w dniach od  

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnegow sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest:

Zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne na 2019 r., kody oraz worki.

Informacja dla mieszkańców sołectwa: Ropa, Łosie oraz Klimkówka.