OGŁOSZENIA O KONKURSACH OFERT DLA NGO

5 stycznia 2018r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku.

szczegóły konkursu, w tym ogłoszenie, regulamin i wzór oferty w załącznikach u dołu strony.


Informujemy, że zarządzeniem nr 157/16 Wójta Gminy Ropa  z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych prowadzonych przez Gminę Ropa w zakresie w zakresie pomocy społecznej w roku 2017r. z budżetu gminy udziela się dotacji w wysokości 78100,00 zł, Fundacji „Szlachetne Zdrowie…” z siedzibą w Ropie 578, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w Ropie”, w formie powierzenia zadania.


7 grudnia 2016r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.


8 luty 2016r.

Z budżetu gminy udziela się dotacji w wysokości 86400,00 zł, Fundacji „Szlachetne Zdrowie…” z siedzibą w Ropie 578, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2016r., w formie powierzenia zadania,.


13 stycznia 2016r.

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Pomoc społeczna"

Zarządzenie Wójta Gminy Ropa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.