„Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

W dniu 3 września 2019r. Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zadanie ukierunkowane jest na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa i Zborov. Zaplanowane do realizacji działania służą stworzeniu atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru. Obecnie pomimo istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego brak jest nowocześnie przygotowanej oferty turystycznej uwzględniającej transgraniczne podejście i maksymalizację wykorzystania zasobów obydwu obszarów. Występuje niski poziom wiedzy o historii, kulturze lokalnej oraz atrakcjach turystycznych wśród mieszkańców po obydwu stronach granicy, co stanowi barierę rozwojową.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu.

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

 1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
 2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
 4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
 5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

Prezentujemy informacje o realizowanych działaniach:

ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W JARMARKU ŚWIĘTEGO MICHAŁA W ROPIE


JARMARK ŚWIĘTEGO MICHAŁA 2019


KARPACKIE BRAMY – KONFERENCJA Z PARTNERAMI PROJEKTU

W dniu 29 września 2019r. podczas Jarmarku Św. Michała odbyła się konferencja, w czasie której Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski wraz z Partnerami projektu poinformowali o podpisaniu z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zadanie ukierunkowane jest na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa i Zborov. Zaplanowane do realizacji działania służą stworzeniu atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru. Obecnie pomimo istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego brak jest nowocześnie przygotowanej oferty turystycznej uwzględniającej transgraniczne podejście i maksymalizację wykorzystania zasobów obydwu obszarów. Występuje niski poziom wiedzy o historii, kulturze lokalnej oraz atrakcjach turystycznych wśród mieszkańców po obydwu stronach granicy, co stanowi barierę rozwojową.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu.

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

 1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
 2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
 4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
 5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

Relacja z konferencji przygotowana przez Telewizję Gorlice


RELACJA Z JARMARKU ŚW. MICHAŁA

Tegoroczny Jarmark św. Michała - organizowany każdego roku z okazji Odpustu św. Michała Archanioła, Patrona Parafii w Ropie,  miał rangę wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Impreza odbyła się na terenie zespołu dworskiego w Ropie z udziałem gości, zespołów i wystawców ze Słowacji, w ramach inauguracji realizacji partnerskiego projektu z Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko - słowackim". Galeria Gotografii z Jarmarku przygotowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.

link do relacji


ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W JARMARKU Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W ZBOROWIE NA SŁOWACJI

Gmina Zborov zaprasza wystawców do udziału w Jarmarku, który odbędzie się 1 grudnia 2019r. w Zborowie na Słowacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności twórców ludowych, przedsiębiorców, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w jarmarku  i skorzystania z możliwości prezentacji oraz sprzedaży swoich wyrobów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2019r.

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 25.11.2019 na adres: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov lub na adres e-mail: info@zborov.sk Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 054/479 83 06

w załączeniu formularz zgloszeniowy dp pobrania

Załączniki

 


JARMARK BOŻONARODZENIOWY W ZBOROWIE

Gmina Zborov wraz z partnerami projektu zaprasza do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 1 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Domu Kultury w Zborowie na Słowacji. W programie: prezentacja projektu, występy artystyczne, rynek artykułów i ozdób choinkowych, konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy, degustacja potraw, warsztaty dla dzieci. Inicjatywa realizowana w ramach projektu "Karpackie bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" Program Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska-Słowacja 2019.


JARMARK BOŻONARODZENIOWY W ZBOROWIE – RELACJA

 

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Ropa, którzy licznie  wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się 1 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Zborowie na Słowacji. Jarmark rozpoczął się na placu w centrum miejscowości wspólną modlitwą i poświęceniem wieńca adwentowego, następnie w sali tutejszego domu kultury odbyły się występy artystyczne. Na scenie wystąpiły nasze zespoły „Okaryna” i „Ropioczki”, następnie zaprezentowały się zespoły ze Zborowa. Odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy, degustacja potraw, warsztaty dla dzieci. Uczestnicy mogli zakupić pamiątki, stroiki, wieńce i wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu "Karpackie bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" Program Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska-Słowacja 2019.

Relacja filmowy po kliknięciu w link: https://www.gorlice.tv/wiadomosci/408,jarmark-bozonarodzeniowy-w-zborowie-slowacja-na-zywo

galeria fotografii

KARPACKIE BRAMY – SPOTKANIE KONSULTACYJNE

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. W spotkaniu wzięła udział pani Renata Bafia – przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego, instytucji zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, pan Stanisław  Pajor - Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z pracownikami oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: Obec Zborov, Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

 1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
 2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
 4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
 5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

fotogaleria