Wójt Gminy

 

Jan Morańda Wójt Gminy Ropa,  ur. w 1954 r. zam. w Ropie,

Od 1993 wójt gminy Ropa, wcześniej radny Gminy Gorlice i jeden z inicjatorów reaktywowania gminy Ropa. Uczestniczy w pracach Związku Gmin Wiejskich RP, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Zespole ds. Ochrony Środowiska. W latach 1998 – 2002 radny powiatu gorlickiego – wiceprzewodniczący rady. Współzałożyciel organizacji społecznych: Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Ropa, Stowarzyszenia „Źródełko”, Małopolskiej Organizacji Turystycznej.