INFORMACJA

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków czynny jest w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

- w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1400

- w środy w godzinach od 1100 do 1400

- w piątki od 1100 do 1400

- w drugą oraz w czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1100.

Załączniki