Projekt Uczymy się aktywnie

Realizator Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie ogłasza nabór w ramach projektu Uczymy się Aktywnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Nabór prowadzony jest na szkolenia z zakresu:

- Nowoczesne narzędzia oraz technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu

- Metody nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, w tym praca metodą eksperymentów.

Kierowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Ropie. Nabór będzie miał miejsce w dniach od 29 sierpnia do dnia 5 września 2017r.

Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli, w Biurze Projektu - Centrum Usług Oświatowych w Ropie, 38-312 Ropa, Ropa 780 oraz u Dyrektorów Szkół.                                                 

Materiały do porabia poniżej: