Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu

Gmina Ropa realizuje projekt pn.: „Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum miejscowości Łosie, który powstaje poprzez przebudowę istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej oraz urządzeń towarzyszących (istniejąca równoważnia, drążek konstrukcja do wspinaczki itp.). Działanie Prace prowadzone są prowadzone na działce nr 107/2 o powierzchni 4959 m2 w Łosiu. Inwestycja obejmuje:

1. Wykonanie drenażu terenu boiska istniejącego.

2. Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na powierzchni 1860 m2 istniejącego trawiastego boiska (boisko do piłki nożnej o wymiarach: 30,50 x 60,50m).

3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 613,11 m2 istniejącego trawiastego boiska (boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,10 x 32,10m).

4.  Montaż nowych urządzeń rekreacyjnych: siłownia na świeżym powietrzu w miejsce zniszczonych, nieczynnych obecnie urządzeń gimnastycznych (równoważnia, drążek, konstrukcja do wspinaczki itp.).

5. Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m i łącznej powierzchni 210 m2.

6. Wykonanie oświetlenie boiska.

7. Zakup przyczepy sanitarnej

8. Przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego.

Prezentujemy fotografie z realizacji inwestycji