„zdalna Szkoła+”

Gmina Ropa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Laptopy z projektu zdalna Szkoła +  już w szkołach

Podpisanie przez gminę Ropa umowy z Operatorem tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn. zdalna
Szkoła + umożliwiło zakup 37 laptopów oraz 16 szt. oprogramowania Office 2019 dla trzech naszych szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy trafił do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie w ilości 17 szt. laptopów i 6 szt. oprogramowania, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie 10 szt. laptopów  i 6 szt. oprogramowania oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu 10 szt. laptopów i 5 szt. oprogramowania. Koszt zakupu laptopów i oprogramowania wyniósł 94 300,00zł. Dyrektorzy będą mogli go użyczać uczniom (zwłaszcza
z rodzin wielodzietnych) w przypadku gdyby zaistniała konieczność prowadzenia zdalnego nauczania lub doposażyć funkcjonujące pracownie informatyczne.

Program zdalna Szkoła + realizowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.