Ogłoszenie nr 512620-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

„Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.” UWAGA!!!!! PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ODPOWIDZIAMI NA PYTANIA I UWZGLĘDNIENIE ICH W SKŁADANYCH OFERTACH

Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.”

RLIŚ.271.2.2020                                                                             Ropa, dnia 02.04.2020 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.”

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    1.766.529,11 zł (brutto)

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.   ULTIMUS USŁUGI BUDOWLANE Rafał Michalik, ul. Jagiellońska 21/3,
         33-300 Nowy Sącz.


1)  Cena brutto: 1.721.173,58 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.2. Z.U.P.H. HAŻBUD Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83A.

1) Cena brutto: 1.793.600,00 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.3. „SPÓLNIK” Firma Budowlana Roman Spólnik, 38-312 Ropa 573.

1) Cena brutto: 1.999.980,00 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r.
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 3 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 3 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 3 roboty dodatkowe

2.4.   FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „STANBUD” Stanisław Pięta,
         32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 67.


1)  Cena brutto: 2.155.620,17 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 72 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.5.   Krystian Uryga „URBUD” USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
         33-322 Korzenna, Łęka 134.


1)  Cena brutto: 2.053.575,99 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.6.   JTB Sp. z o.o. 38-311 Szymbark, 434 Szymbark.

1)  Cena brutto: 1.775.926,88 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.7.   KONSORCJUM FIRM:
         1. Lider Konsorcjum: F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki,
                                             33-334 Kamionka Wielka 343.

         2. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
                                               Bogdan Romanek, Stary Sącz, os. 1000-lecia 4b/12.


1)  Cena brutto: 1.924.861,13 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 4 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 6 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 6 roboty dodatkowe

2.8.   TREEBUD Spółka z o.o., 32-400 Myślenice, Jawornik 337.

1)  Cena brutto: 2.938.395,61 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.9.   ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I TRANSPORTOWYCH, BUDOWA DRÓG „ANTEX” Antoni Pyzik, 38-321 Moszczenica, ul. Widokowa 220.

1)  Cena brutto: 1.796.779,57 zł.
2)  Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021 r
     od daty podpisania umowy.
3)  Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 72 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 3 roboty dodatkowe

          
 

                                                                                      Wójt

                                                                            (-) Karol Górski