Transmisja obrad 1 Sesji Rady Gminy Ropa

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem video z 1 Sesji Rady Gminy Ropa.

 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 stycznia br. od początku nowej kadencji samorządu tj. od kadencji 2018 - 2023 nałożyła na gminy m.in.:
- obowiązek transmisji sesji rad. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
- obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Mając powyższe na względzie od najbliższej sesji tj. 22 listopada 2018 roku obrady sesji będą transmitowane (obraz + dźwięk). Od grudnia 2018 r. Sesję Rady będzie można śledzić w czasie rzeczywistym poprzez stronę www.ropa.iap.pl. Powstanie również archiwum „sesji”, gdzie każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wyszukiwania i odtworzenia nagrań sesji oraz opublikowany zostanie specjalny portal dla mieszkańców, umożliwiający monitorowanie wyników głosowań Radnych Gminy Ropa.

 

1 Sesja Rady Gminy Ropa - część 1

 

1 Sesja Rady Gminy Ropa - część 2

 

1 Sesja Rady Gminy Ropa - część 3

 

1 Sesja Rady Gminy Ropa - część 4