WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Szanowni Rolnicy

  •  Uprzejmie informuję,  ze w dniu 28 lipca 2019r. odbędą się wybory do  Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
  • Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach  mają wszyscy członkowie izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego , którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy.
  • Wszystkie sprawy związane z wyborami  załatwiane są w Referacie Podatkowym pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu (7.20 do 15.20)

Ważne terminy :

  • do 25 czerwca  udostępnione są do wglądu spisy osób   uprawnionych do udziału w głosowaniu.
  • do 5 lipca  można zgłaszać kandydatów na członków Rady  Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej wraz z listą  poparcia 50 osób będących członkiem izby rolniczej (będących podatnikami podatku rolnego) .

                                                                                  Krystyna Sitar

Uchwały i Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 141 w Ropie z dnia 13 czerwca 2019r.