Wsparcie i edukacja seniorów w gminach: Krynica - Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie

Stowarzyszenie Pogranicza zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Wsparcie i edukacja seniorów w gminach: Krynica - Zdrój, Ropa    i Uście Gorlickie” który w szczególności adresowany jest do osób w wieku senioralnym zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie mieszkających w gminach Ropa, Uście Gorlickie i Krynica - Zdrój.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.08.2019 – 31.12.2020r. polega na organizacji  zajęć edukacyjnych i integrujących, warsztatów rozwijania zainteresowań i zamiłowań seniorów, komunikacji interpersonalnej, wolontariatu i wzajemnego wspierania się.

Celem projektu jest wsparcie, edukacja oraz aktywizacja społeczna 90 – osobowej grupy wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów z gmin: Ropa, Krynica – Zdrój, Uście Gorlickie poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, spotkań integracyjnych oraz przygotowanie grupy wsparcia i wolontariuszy.

Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania woli uczestnictwa, tel. 509851918, więcej informacji na stronie http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl/