Spotkanie Wójta Gminy Ropa z seniorami

4 września 2019r.  w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie odbyło się spotkanie seniorów z Panem Karolem Górskim - Wójtem Gminy Ropa. Tematem głównym spotkania była organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy Urzędu Gminy Ropa. Seniorzy mieli okazję zgłosić różne sprawy, m.in. potrzebę budowy siłowni plenerowej we wsi, problem braku dostępności komunikacyjnej Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, potrzebę budowy chodników przy drodze krajowej i powiatowej. Wójt Gminy poinformował zebranych o projektach przygotowanych i realizowanych przez gminę, które adresowane są dla osób w wieku senioralnym.