Remont drogi powiatowej Ropa – Wysowa

W dniu 30 września 2019 r. wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał Staroście Gorlickiemu oraz przedstawicielom trzech gmin: Miasta Gorlice, Gminy Moszczenica i Gminy Lipinki czeki z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie do powiatu gorlickiego trafiło ponad 7 mln zł na remonty dróg. Znacząca kwota z tej puli środków zostanie wydatkowana na remont drogi Powiatowej Ropa – Wysowa we wsi Ropa.

W dniu 1 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Ropa odbyło się spotkanie w którym udział wzięli:  przedstawiciel inwestora Pan Marek Machowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, Pan Krzysztof Faron – inspektor, przedstawiciel wykonawcy, Pan Paweł Klara – kierownik budowy. W obecności Pana Karola Górskiego - Wójta Gminy Ropa nastąpiło formalne przekazanie placu budowy drogi powiatowej. Wykonawcą prac będzie firma Strabag Infrastruktura Południe.

Przebudowa drogi obejmuje wymianę podbudowy wraz z wzmocnieniem podłoża w celu uzyskania nośności 115kN, położenie mas bitumicznych o grubości ok. 16 cm, remont mostów na potokach Chełmońskim i Rodna Kąty. Rozpoczęcie remontu październik 2019, zakończenie maj 2020 r.

Przebudowa drogi będzie finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych 50%, Budżetu Powiatu Gorlickiego 50%.

Składamy podziękowanie dla Starosty Gorlickiego i Zarządu Powiatu za skuteczne złożenie wniosku i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych. Całość remontu to koszt 3.186.794,93 zł. obejmuje wymianę nawierzchni drogi na długości 850 mb i remont dwóch mostów.