Transgraniczny Obszar Funkcjonalny „BESKID NISKI”

W dniu 7 października 2019 roku w miejscowości Ożenna w Gminie Krempna odbyło się spotkanie dotyczące powołania Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Beskid Niski”. Inicjatorem powstania obszaru jest Związek „Euroregion Karpacki”, którego Gmina Ropa jest członkiem. Celem powołania obszaru jest wsparcie rozwoju polsko – słowackiego obszaru transgranicznego obejmującego po stronie polskiej powiaty: krośnieński, jasielski i gorlicki, a po stronie słowackiej powiaty: Svidnik, Stropkov, Bardejov. Gośćmi spotkania byli m.in.: Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, Pani Senator Alicja Zając, Pan Slavomir Nagy – Konsul Generalny Republiki Słowackiej, Pan Marek Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Spotkanie prowadził Pan Dawid Lasek – Prezes Związku „Euroregion Tatry”. W spotkaniu udział wzięli starostowie powiatów: jasielskiego, gorlickiego i krościeńskiego oraz wójtowie gmin. Gmina Ropa bierze aktywny udział w budowaniu obszaru funkcjonalnego – w spotkaniu wziął udział Karol Górski Wójt Gminy Ropa. Podczas spotkania podpisana została deklaracja uczestnictwa w budowaniu efektywnego systemu współpracy. Powstanie obszaru funkcjonalnego zostało zarekomendowane przez Komisję Europejską, ma m.in. ułatwić pozyskiwanie środków na rozwój regionu.