Zawiadomienie o rozpoczęciu robót drogowych i wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej Ropa – Wysowa.

Wykonawca zadania Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. grupa Tarnów informuje, że w związku z robotami drogowymi w dniu 21.10.2019r. o godzinie 7.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem KD-7121.1.127.2019 – na drodze powiatowej nr 1498K w km 0+028 – 0+873 w miejscowości Ropa.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30.05.2020 r.