Odbiór i utylizacja odpadów z folii rolniczych

W związku z planowanym pozyskaniem środków na dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy Ropa wypełnionych informacji dotyczących w/w odpadów, które będą znajdować się w Państwa gospodarstwach do końca 2019 r.

Prosimy również aby w/w odpadów nie wystawiać do odbioru przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych, która odbywa się z poboczy dróg w ramach odbioru odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że bezpłatny odbiór odpadów będzie możliwy po uzyskaniu przez Gminę Ropa dofinansowania.

Druk informacji do pobrania w Urzędzie Gminy Ropa pok. 8.

Informację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ropa pok. tj. sekretariat - w terminie do 22 listopada 2019 r.