Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym w załączniku poniżej.