Karpackie Bramy – spotkanie konsultacyjne

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. W spotkaniu wzięła udział pani Renata Bafia – przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego, instytucji zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, pan Stanisław  Pajor - Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z pracownikami oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: Obec Zborov, Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

  1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
  2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
  4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
  5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.