KONKURS WSPIERANIE SPORTU 2020

Wójt Gminy Ropa zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Ropa w 2020r.

Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2020r. godz. 15.20