INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z TEMATYKI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

I URZĄD GMINY ROPA

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Ropa

 na indywidualne konsultacje
z tematyki pozyskiwania środków
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

25 lutego 2020 roku (wtorek)

godz. 11:30-14:00

miejsce:
Urząd Gminy Ropa (Świetlica)

Ropa 733, 38-312 Ropa

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020