XVI SESJA RADY GMINY ROPA

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LUTEGO
2020 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY
W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2020 /Druk Nr 1/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /Druk Nr 2/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Ropa na 2021 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki /Druk Nr 3/

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego /Druk Nr 4/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ropa /Druk Nr 5/.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /Druk Nr 6/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ropa /Druk Nr 7/.

11. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.

13. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Gminy Ropa.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk

 

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy zapraszam do udziału w sesji lub na transmisję online z obrad. Transmisja dostępna na kanale YouTube od godziny 10:00 pod LINKIEM.