Informacja w sprawie zasad fukcjonowania urzędu w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo Uwzględniając zaistniałą sytuację epidemiologiczną z dniem 16.03.2020 r. wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi Interesantów w urzędzie.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną poprzez skrzynkę e-mail lub platformę ePuap. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach ważnych wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu. Każdorazowo wizyta wymaga zweryfikowania konieczności bezpośredniego kontaktu telefonicznie lub mailowo. W związku w tym 16 marca nie będzie przyjmowany również podatek od nieruchomości przez sołtysa wsi Ropa. Osoby które nie odebrały nakazów podatkowych i informacji o wysokości opłaty za odpady komunalne prosimy o kontakt telefoniczny celem uzgodnienia najbardziej dogodnej formy przekazania tych dokumentów. Wszystkie osoby które mają możliwość płatności podatków i innych należności i opłat przelewem szczególnie tzw. płatności internetowych prosimy o wybór tej formy regulowania należności.

ZADZWOŃ PRZED PRZYJŚCIEM !!!

Adres i numery telefonów poniżej:

gmina@eu-ropa.pl

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Ropa

telefony na centrale urzędu:

18 3534014, 18 3534017, 18 3530630, fax. nr wew. 55

Po uzyskaniu połączenia z centralą na poszczególne stanowisko można się dodzwonić bezpośrednio wybierając nr wewnętrzny:

USC                                                    –            wew. 24

Podatki                                               –            wew. 20

Działalność gospodarcza

i odpady komunalne                           –            wew. 44

Kasa                                                     –            wew. 26

Księgowość (Skarbnik)                      –            wew. 27

Świadczenia rodzinne

i wychowawcze                                   –            wew.18

Zarządzanie kryzysowe                      –            wew. 25

 

Ośrodek Pomocy Społecznej          –            wew.13 lub nr bezpośredni 18 3534633

http://www.ropa.iap.pl/

ePUAP: //1205082/skrytka

 

Mając świadomość, że wprowadzona procedura stanowi dla Państwa znaczące utrudnienie w dostępie do urzędu, prosimy o zrozumienie powagi sytuacji z jaką mamy do czynienia na terenie całego kraju

Numery wewnętrzne do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej oraz w kwartalniku Razem.

W pilnych sprawach można dzwonić bezpośrednio do sekretarza gminy na numer
18 3530570 lub 608 04 527