Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Pismo Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r.