KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Ropie informuje mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa,  że w związku z  panującą pandemią koronawirusa pobór należnych podatków i opłat z tytułu II raty za 2020 rok nie będzie możliwy za pośrednictwem wyznaczonych Inkasentów.

W związku z powyższym wpłaty podatków i opłaty należy dokonywać w terminie do 15 maja 2020 r. na indywidualny rachunek bankowy podatnika zamieszczony w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe oraz informacji o wysokości opłaty za 2020 rok, za pomocą środków elektronicznych w banku lub w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7.20 do 14.00 po  uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie 18 353 40 14, 18 353 40 17.

                                                                                                             Wójt Gminy Ropa

                                                                                                                (-) Karol Górski