KOMUNIKAT W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Informuje się mieszkańców Gminy Ropa, którzy złożyli  wnioski w sprawie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020, iż z uwagi na stan zagrożenia wirusem COVID 19 decyzje przyznające stypendia zostaną wysłane do Państwa drogą pocztową.

W związku z powyższym każdy Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty poświadczające ponoszenie kosztów związanych z edukacją uczniów. Dokumenty  należy włożyć do koperty (zakleić i podpisać) i dostarczyć do skrzynki nadawczej. Skrzynka będzie umieszczona w przedsionku budynku byłego Gimnazjum w Ropie w dniach od 25 maja do 10 czerwca 2020r. 

Prosi się zainteresowanych aby możliwie jak najszybciej dostarczyć dokumenty w celu ich weryfikacji przed terminem wypłaty stypendiów.

W celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących stypendiów należy kontaktować się telefonicznie - nr tel. 18 550 51 84.