Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528zł. netto.

Wnioski należy składać od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. We wniosku należy podać dochody uzyskanew miesiącu poprzedzającym jego złożenie, ustalone w oparciu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Formularz wniosku na stypendium szkolne można odebrać w Centrum Usług Oświatowych w Ropie w godzinach 7:30- 15:00 lub  pobrać ze strony internetowej.

Dochody należy udokumentować  stosownymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Źródła dochodu stanowią:

- wynagrodzenie za prace i zasiłek rodzinny,

- emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne,

- stałe zasiłki z pomocy społecznej,

- dodatek mieszkaniowy,

- zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny,

- dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.) 

- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,

- inne dochody.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021:

- podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne (na bieżący rok szkolny),

- artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina, i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,

- tornister, torba lub plecak szkolny, mundurek szkolny

- strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:

  • odzież sportowa: dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) – 1szt. na semestr,
  • spodenki gimnastyczne – 2 szt. na semestr
  • koszulka gimnastyczna – 2 szt. na semestr
  • obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy) – 1 para na semestr
  • obuwie zamienne do szkoły – 1 para na semestr

Koszt zakupu obuwia nie może być wyższy niż 250zł. za 1 parę

- instrumenty muzyczne do nauki gry (potwierdzone przez szkołę),

- komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera, nośniki danych, drukarka, tusz i papier do drukarki,

- zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,

- koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych),

-wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia,

- biurko, krzesło do biurka,

W roku szkolnym 2020/2021 wydatki kwalifikowalne do stypendium szkolnego należy dokumentować fakturami wystawionymi po 1 lipca 2020r.

UWAGA

Od 1 września 2019 roku obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ropa przyjęty uchwałą Rady Gminy Ropa Nr IX/65/19 z dnia 25 czerwca 2019r.