Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy - zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot. projektu „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. Pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz do składania oferty w załączeniu poniżej.