Prowadzenie zajęć z logopedą w przedszkola przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie - zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach zapytania ofertowego dot. projektu „Prowadzenie zajęć z logopedą w przedszkola przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie”. Pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz do składania oferty w załączeniu poniżej.