Remont odcinka drogi powiatowej Ropa - Wysowa Zdrój.

Powiat Gorlicki otrzymał dofinansowanie na remont odcinka drogi powiatowej Ropa - Wysowa Zdrój.  Wartość zaplanowanych do realizacji prac wynosi ponad 3,88 mln zł, natomiast uzyskana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych to 1,95 mln zł. Zaplanowany do remontu odcinek drogi powiatowej mierzy ponad 1,5 km, prace będą prowadzone w miejscowości Ropa, od centrum wsi do skrzyżowania na Brunary. Podpisanie umowy z wykonawcami prac nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2020 r., realizacja prac planowana jest do maja 2021 r.

Powiat Gorlicki i Gmina Ropa dziękują za udzielone wsparcie Pani Poseł na Sejm RP Barbarze Bartuś.