Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie

 

Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

Informujemy mieszkańców Łosia, iż w dniu 19 stycznia b.r. (tj. wtorek) w budynku remizy strażackiej w Łosiu będą wydawane od godz. 10 do 17 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.

Mieszkańcy Łosia, którzy nie mogli odebrać płatności, worków oraz kodów
19 stycznia br. w remizie w Łosiu mogą je odebrać w Urzędzie Gminy w Ropie
w dniach od 25 do 29 stycznia 2021r. w godz. od 8 do 15.