Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa.

 

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

 

Informujemy mieszkańców Ropy, iż w dniach 25-29 stycznia 2021r w Urzędzie Gminy w Ropie będą wydawane od godz. 800 do 1500 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.