Wyniki konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w roku 2021

W załączniku do pobrania wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się w 2021 r. dotacji z budżetu Gminy Ropa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

Załączniki