Nowe laptopy dla Gminy Ropa

Gmina Ropa pozyskała kwotę  74 907zł. z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Podpisanie przez Gminę Ropa  umowy o powierzenie grantu z Województwem Małopolskim umożliwi zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy będą przekazane do trzech szkół podstawowych w następujących ilościach: 11 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie,  5 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz 5 do Szkoły Podstawowej w Łosiu, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łosiu.

Na czas nauki zdalnej sprzęt komputerowy będzie przez dyrektorów szkół użyczany uczniom. Sprzęt stanowi niezbędną pomoc w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o urządzenia cyfrowe. Bez wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup sprzętu komputerowego, zdalne nauczanie dla wielu uczniów z gminy byłoby niemożliwe do zrealizowania.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” jest w 100%  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.