Aktualności

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społ

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, że w bieżącym roku realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VII)’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskieg

Ochrona zabytków Gminy Ropa

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wnioski o dotację można składać do dnia 19 marca 2021r. do godziny 15.00. Wzór wniosku i zasady udzielania dotacji zostały opisane w wymienionej uchwale. Link do

RELACJA ONLINE XXVI SESJA RADY GMINY ROPA

RELACJA ONLINE XXVI SESJA RADY GMINY ROPA

Zapraszamy do relacji online z XXVI SESJI RADY GMINY ROPA.

XXVI SESJA RADY GMINY ROPA

O G Ł O S Z E N I E   NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 12 MARCA 2021 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY GMINY ROPA. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pom

KONKURS WSPIERANIE SPORTU 2021

Wójt Gminy Ropa zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Ropa w 2021r. Oferty należy składać zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Ropa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Ropa, na formularzu wniosku stanowiącym za

Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych

Sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych

Zakład kominiarski zawiadamia sołectwo wsi Ropa, że w dniach 8-12.03.2021 r. będą sprawdzane i czyszczone przewody kominowe.

rekrutacja do świetlicy środowiskowej ,,SŁONECZKO"

Fundacja „Szlachetne Zdrowie” z siedzibą w Ropie, działając w partnerstwie z Gminą Ropa, prowadzi zapisy dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat do świetlicy opiekuńczej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny  w biurze świetlicy. Zapisy prowadzone są do 28.02.2021r. w godzinach 10.00 do 16.00. Tel. kontaktowy: 514428831od poniedziałku do piątku oraz drogą mailową

Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

strony 1 2 3 4 5 6 7