Informacje dotyczące zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz karty danych technicznych urządzeń OZE

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
Przykładowe wyliczenie wpłaty mieszkańca Gminy Ropa
               
Lp Rodzaj instalacji Cena z przetargu Narzuty (insp.nadzoru, administrator, system monitoringu Wartość brutto Wartość netto Dotacja (60% wartości netto) Wpłata mieszkańca
               
1. KS 2+250L 2 kolektory z zasobnikiem 250 dm3 10017,00 276,17 10293,17 9530,71 5718,43 4574,74
2. KS 3+300L 3 kolektory z zasobnikiem 300 dm3 11290,32 276,17 11566,49 10709,71 6425,83 5140,66
3. KS 4+400L 4 kolektory z zasobnikiem 400 dm3 13309,92 276,17 13586,09 12579,71 7547,83 6038,26
4. PV 1kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 2,04 kWp 10048,32 276,17 10324,49 9559,71 5735,83 4588,66
5. PV 2kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 3,06 kWp 15375,96 276,17 15652,13 14492,71 8695,63 6956,50
6. PV 3kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 4,08 kWp 18296,28 276,17 18572,45 17196,71 10318,03 8254,42
7. PV 4kWp instalacja fotowoltaiczna o min. mocy jednostkowej 5,10 kWp 21602,16 276,17 21878,33 20257,71 12154,63 9723,70
8. PC1 Pompa ciepła o mocy jednostkowej 1,67 kW 15827,40 276,17 16103,57 14910,71 8946,43 7157,14
9. KCO 20kW Kocioł na biomasę o mocy 20kW 19401,12 276,17 19677,29 18219,71 10931,83 8745,46
               
               
Uwagi;            
- podane wartości wynikają z przetargów i ustaleń międzygminnych w ramach klastra
- podane wartości mogą ulec korekcie na skutek zmian ustaleń międzygminnych
- podane wartości obejmują pełny serwis urządzeń w celu utrzymania pięcioletniej gwarancji
- podane wartości zostaną naniesione do umów podpisanych przez Gminy z mieszkańcami
               
               
      lipiec 2020 rok      

 

 

Poniższy link zawiera informacje na temat firmy oferującej możliwość połączenia dofinansowania z programem "Czyste Powietrze".

https://drive.google.com/file/d/1clV8MeJSUkloUb3ocj4ly_B_VmSWOrOS/view

 

Karty danych technicznych urządzeń OZE dostępne w załącznikach poniżej.